Parkeringsregler i Espergærde

Byforeningen har sendt et høringssvar på kommunens høring om ny Parkeringsbekendtgørelse:

Espergærde Byforening har nogle enkelte principielle bemærkninger.

1. Espergærde Byforenings helt principielle synspunkt er, at køretøjer skal parkeres på egen grund. Kommunen laver principielt ikke veje, for at der skal parkeres på dem. Tilsvarende bør fortov og cykelsti ikke anvendes til parkering.

2. Helt overordnet synes man med forslaget til ny parkeringsbekendtgørelse at ville løses nogle få 

Konkrete parkeringsproblemer. I stedet for at indføre et helt regelsæt for hele kommunen, bør man løse de konkrete parkeringsproblemer med fx ”parkering forbudt skilte”, hvor parkering er uhensigtsmæssig.

Konkrete bemærkninger om forslaget.

A. Forslaget gør livet voldsomt mere besværligt for folk, der rent faktisk passer deres arbejde med bl.a. at distribuere varer eller forsendelser til os alle sammen. Hvis chaufføren ikke kan parkere i nærheden af sit hjem, risikerer man at genere unødigt.

B. Må man kun parkere i mindre befærdede områder, er der stor risiko for indbrud i bilerne, som vel at mærke ofte er lastet med værktøj eller varer. 

C. Konkret - som beskrevet i Amtsavisen den 13. oktober 2023 - betyder det at minibusser (der tilfældigvis er over 3,5 tons) ikke må parkeres i en p-bås, selvom de rent faktisk kan være der. Og at chaufførerne skal bruge tid og ressourcer på at fragte sig selv fra bopæl til bilen og retur om eftermiddagen.

D. Dog synes der at være en vis logik i, at veje i industriområdet bliver brugt til ”erhvervsparkering” – snarere end veje i boligområderne.

Konkret om de reserverede områder i Espergærde til parkering af køretøjer over 3500 kg.

Ifølge forslaget kan der i Espergærde kun parkeres køretøjer over 3500 kg på Bybjergvej mellem nr. 12 og på Bjergvangen. Udpegning af Bybjergvej er yderst uheldig.

(a) Netop den foreslåede del af Bybjergvej benyttes til parkering af privatbiler med ærinde til tennishal, tennisbaner og fodboldbaner, da P-pladserne på Gymnasievej ofte er optaget.

(b) Det er uheldigt med en udbredt parkering af større køretøjer på Bybjergvej, da både børn og voksne vil cykle til og fra cykelhandleren Ralph (længere ned ad Bybjergvej). Lastbilparkering på et sted uden cykelsti kan forventes at skabe utrygge/farligt situationer. 

(c) Tilsvarende anvender en del forældre og børn Bybjergvej som transportvej til kunstgræsbanen.

(d) Endelig vil udbredt lastbilparkering på Bybjergvej være utrygt/farligt for cykeltrafik til den kommende padle hal på Bybjergvej. 

Espergærde Byforening stiller sig gerne til rådighed for drøftelse af løsning på parkeringsproblemer i Espergærde.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM