Trafik og fredning i Espergærde

Espergærde Byforening er ikke tilhænger af en tunnel under Agnetevej med forbindelse til Aa. Louis-Hansens Allé. Det blev begrundet i et tidligere debatindlæg. For det første er området nordvest for lokalbanen fredet. For det andet vil forlaget kun løse en del af trafikproblemerne. Og for det tredje vil penge til en tunnel være brugt bedre ved en forlængelse af Bybjergvej. 
Torben Gamst-Johansen beskylder nu i Helsingør Dagblad 3/1-21 Byforeningen for manipulation, fordi en tunnel fra den lille trekant Lisevej/Agnetevej/lokalbanen ikke krydser det fredede område (se kortet). Det har Gamst-Johansen selvfølgelig ret i, og jeg beklager, at mit læserbrev gav et forkert indtryk. Jeg forudsatte at en tunnel under lokalbanen kræver så megen plads, at det kun kan ske efter Ullavej og dermed på fredet område. Det ændrer imidlertid ikke ved, at det kun løser en del af trafikproblemerne, og at pengene er bedre brugt andre steder. Byforeningen er derfor stadig ikke tilhænger af forslaget.
I samme debatindlæg bebrejder Gamst-Johansen i nedladende vendinger Byforeningen, at man ikke er enig i hans forslag om permanente stærekasser. Espergærde Byforening kan ikke være enig med alle borgere. Men vi vil fortsat bruge kræfterne på at arbejde for et bedre Espergærde. Og mens jeg er formand vil det foregå på en respektfuld og anerkendende måde.

Keld Olsen, Formand for Espergærde Byforening

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM