Støt Danmarks Naturfredningsforening ret til at rejse fredningssager

 

Danmarks Naturfredningsforening i Helsingør inviterer sammen med DN Fredensborg til protestmøde i Kellerisfredningen syd for Hornbækvej.

Vi mødes kl 13 i parken ved Krogerup Højskole, Krogerupvej 13 Humlebæk . Her vil Martin Lidegaard tale om beskyttelse af natur og landskab, og DN vil supplere med lokale sager. DN byder på kaffe og kage. Derefter går vi en tur i det fredede Kellerisområde.

 

Dansk Folkeparti har stillet et beslutningsforslag om at indskrænke DN’s ret til at rejse fredningssager. En fredning er det stærkeste middel til at beskytte natur og landskab. I Helsingør har vi netop oplevet at naturbeskyttelsens skovbyggelinie samt udpegning af værdifuldt landskab i Espergærde ikke har kunnet beskyttet området øst for Kelleris Hegn mod bebyggelse. Det næste område inden for skovbyggeliniens ”beskyttelse”, der skal bebygges er ved skovbrynet op mod Teglstrup Hegn ved 10.klassesskolen.

 

DN Helsingør har i forbindelse med de 3 sidste lokale fredninger opfordret Helsingør Kommune til at være medstillere, men politikerne har takket nej. Når kommunen ikke vil rejse fredninger og beskytte vores natur, hvem skal så?

 

Dansk Folkepartis forslag er, at DN ikke skal kunne rejse fredninger med mindre kommuner eller stat ønsker det.

 

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har meldt ud, at regeringen ikke kan støtte forslaget. Det er vi meget glade for, men forslaget skal stadig behandles i Folketinget den 24. januar.

 

Det er vigtigt, at vi er mange, der møder op Krogerup Højskole så vi kan demonstrere, at der er bred folkelig opbakning til regeringen i denne sag!

 

Kan I ikke deltage kan I støtte kan I vise jeres opbakning ved at skrive under på Underskriftsindsamlingen på https://www.fredningerifare.dk/

 

 

 

 

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM