2500 flere borgere giver skatteindtægter – men også udgifter

Helsingør Kommune har ikke konsekvensberegnet udgifterne, når der kommer 2500 flere borgere i Espergærde. Det kom frem på Espergærde Byforenings vælgermøde tirsdag aften på Espergærde Gymnasium.

Ikke desto mindre pegede byrådskandidater fra A, B, C, V og Ø på behovet for investeringer i cykelstier, idrætsfaciliteter, daginstitution, plejehjem, kultur og kloakering i Espergærde. 

De 150 fremmødte efterlyste derfor bedre planlægning og beregninger, for at finde ud af om det overhovedet er en god forretning at udbygge Espergærde. 

De mange nye tilflyttere vil medføre øget pres på trafikken. Derfor havde Byforeningen inviteret direktør Klaus Bondam fra Cyklistforbundet. Han understregede i sit oplæg, at cykling er svaret på klima, trængsel og fedme. Biler forurener, de fylder både når de kører og står stille og fx er børn der cykler i skole mere friske, end når de bliver kørt. Derfor skal det gøres attraktivt at cykle.
Men det blev oplyst, at der ikke er afsat én krone til cykelstier i Espergærde i 2022!

Kjeld Damgaard rejste på vegne af Byforeningen spørgsmål til de trafikale udfordringer og til efterspørgslen på kommunale servicetilbud, som 2500 flere borgere medfører. Og vil politikerne bygge mere i Espergærde?

Claus Christoffersen (A) og Michael Mathiesen (C) var enige om, at Espergærde ikke skal udbygges udover det planlagte – heller ikke en Kelleris etape 2. Øvrige partier støtter også et stop for mere byggeri. Jørgen Bodilsen (Ø) ser gerne flere almene boliger samt mere kollektiv trafik.

Mette Lene Jensen (V) fandt, at Espergærdehallen skal bevares. Hun og Christoffersen ønsker flere tilbud til de unge.

Christian Holm Donatzky (B) går ind for fartbegrænsning til 40 km i Espergærde og foretrækker cykelstier fremfor P-pladser. Fartbegrænsning nyder bred politisk opbakning, og kommunen søger om at komme med i forsøget med lavere fartgrænser.

Mathiesen opfordrede Byforeningen til et samarbejde om byporte og om Mørdrupvej. Han og Mette Lene Jensen så positivt på Byforeningens forslag om en forlægning af Mørdrupvej ved at føre Bybjergvej under Nordbanen og ud i Mørdrupvej ved Aage Louis-Hansens Allé. 

Politisk er der bred enighed om at færdiggøre Havnetorvet og fredeliggøre Strandvejen – gerne helt fra kirken til Hornbækvej, som Mathiesen præciserede. 

Byforeningens formand Keld Olsen takkede Bondam, politikerne og de fremmødte og opfordrede folk til at melde sig ind i Espergærde Byforening, så borgerne i Espergærde får en endnu stærkere stemme i dialogen med byrådet.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM