Borgermødet med Claus Christoffersen og Mette Lene Jensen 10 oktober 2023

Godt og velbesøgt borgermøde i tirsdags aften på Egegården med Claus Christoffersen (S) og Mette Lene Jensen (V) om Budget 2024 og hvad det betyder for Espergærde. 

De to politikere forklarede kommunens begrænsede økonomiske ressourcer og behovet for flere skatteborgere i lyset af de stigende udgifter til udsatte borgere. 

Der er i budget 2024 penge til en daginstitution og et plejehjem i Espergærde men ikke penge til at få løst trafikproblemerne på Hovvej. Her er det Espergærde Byforenings forslag at Bybjergvej forlænges under Nordbanen og dermed aflaste Mørdrupvej. Desuden kommer der mere cykelsti på Mørdrupvej. 

De mange fremmødte havde mange spørgsmål til de to politikere om Kelleris, fjernvarme, ungdomskole og en multipark. 

De to politikere erkendte at byrådet var blevet taget med bukserne nede ift Kellerisbyggeriet som desværre ligger langt fra lokalplanens spændende bebyggelsesforslag. De to politikere mente samtidig, at der ikke skal bygges mere i Espergærde - dog stod det lidt uklart om der alligevel hen ad vejen kan bygges flere boliger i industriområdet…

Fjernvarme i hele Espergærde ligger mange år ude i fremtiden - men der er en plan og det betyder desværre at borgerne ikke kan få tilskud til varmepumper. De to politikere parkerede ansvaret for fjernvarme hos Forsyning Helsingør. 

Ungdomsskolen blir i byen men Claus Christoffersen fandt at en samling af de to ungdomsskoler i Helsingørs centrum en gang i fremtiden kunne skabe et stærkt ungemiljø…

Claus Christoffersen svarede på et spørgsmål om at etablere en Espergærde Multipark ifm det kommende overløbsbassin for regnvand ved Tibberupskolen for en “knaldgod ide!”. Han fulgtes op af Mette Lene Jensen som var enig og iøvrigt selv i en klumme i HD i 2021 havde foreslået en skaterpark i forbindelse med et sådan bassin. 

Byforeningens formand Keld Olsen ledede mødet og rundede af med at efterlyse mere politisk fokus på kultur i Espergærde, så det ikke kun er Helsingør by som prioriteres. 

For referat
Stig G Lund
Bestyrelsesmedlem af Espergærde Byforening

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM