Sådan får vi hastigheden ned

v) Keld Olsen, formand

Politiet har også konstateret, at der køres for stærkt på den vestlige del af Mørdrupvej i Espergærde. På fem timer kørte 44 bilister for stærkt og tre fik klip i kørekortet.

Espergærde Byforening har konkrete forslag til, hvordan vi får hastigheden sat ned på det vestligste stykke af Mørdrupvej.

Fra Kongevejs-rundkørslen møder bilisterne straks et 70 km/t-skilt. Erfaringen siger, at mange bilister opfatter hastighedsgrænserne som minimum og ikke som maksimum. Så fra den lavere fart i rundkørslen vil de fleste trykke speederen i bund for at nå de 70 km/t, inden de på vej nedad fra motorvejsoverkørslen når byskiltet med de 50 km/t, jernbaneoverskæringen og den smallere Mørdrupvej.

Byforeningen forslår derfor for det første, at der indføres 50 km/t fra Kongevejsrundkørslen til byskiltet. Alternativt, at 70 km/t-skiltet fjernes.

For det andet foreslår Byforeningen, at der skiltes med en markering af indgangen til Espergærde så det visuelt føles som en indsnævring af vejen. Samtidig skal der laves et blødt vej-bump, så bilisten motiveres til at sænke farten. Løsningen med byporten er fx brugt i den lille landsby Vindbyholt på Sydsjælland som vist på billedet.

Forslagene vil ikke endeligt løse fartproblemerne på Mørdrupvej. Men det er nødvendigt, at vi skaber tryghed i byen, så også børn og andre ikke-bilister kan færdes trygt. Espergærde Byforening arbejder derfor på, at hele Espergærde (undtagen Hornbækvej) ligesom fx Helsingborg bliver en 40 km/t-zone. Det er dog en forudsætning, at også vejene indrettes, så en lavere hastighed virker naturlig.

Men det kræver et langt sejt træk, herunder en ændring af lovgivningen. Fire nordsjællandske borgmestre har dog allerede henvendt sig til trafikministeren for at få ændret bekendtgørelsen om hastighedsnedsættelser.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM