Stor interesse for genstart af Egegården

Merer end 100 mennesker mødte i går søndag 3. oktober op for at støtte initiativtagerne i at få genskabt liv på Egegården.

Mail gerne ideer til Espergærde Byforenings Aktivitetsudvalg ved Freia Dam (freiadam@freiadam.dk) og Lars Le Dous om hvordan stedet kan bruges til aktiviteter for børn, unge og ældre.

Læs arkitekt Jan Arnts beskrivelse af mødet og Egegårdens historie nedenfor.

Nye muligheder for Egegaarden?

Af Jan Arnt 4. oktober 2021

Søndag den 3. oktober 2021 var der indkaldt til borgermøde om Egegårdens fremtid. Initiativgruppen med blandt andet Freia Dam og Lars Le Dous var spændt på om der var interesse, men kunne ånde lettet op, da omkring 110 dukkede op i den gamle gård, der har ligget der siden 1790. 

Fra borgermødet 3. september 2021, hvor ca. 110 mødte op.

Stor interesse

Og stemningen var total positiv og alle ønskede at den gamle gård atter skulle syde af liv. Flere meldte sig ind i arbejdsgrupper og mange satte små gule sedler op, hvor de kom med idéer til, hvad huset fremover kunne bruges til udover at være tilholdssted for de faste foreninger.

På flere af sedlerne stod fællesspisning og fællessang, men på sedlerne stod også juletræsfest for hele byen samt genoplivning af ”Jazz på Egegaarden”, Spejderaktiviteter, keramikværksted og strikkeklub ”Strik & Drik”. Mange andre ting blev også nævnt, og flere skrev sig på lister, at de godt ville hjælpe til… Så der er atter håb for mange gode år for Egegården, der startede som aktivitets- og foreningshus i 1976.

Egegaarden ejes af kommunen og lige nu står Egegaarden tom efter 1½ år med covid-19.

Initiativgruppen har i det fremadrettede arbejde lagt sig under Espergærde Byforenings paraply, hvor Byforeningen blandt andet skal bistå med formidling i forhold til forvaltningen og de lokale politiske partier.

Dette ikke mindst i starten, da Byforeningen allerede har dialog med kommunen.

Efter præsentationen var der derfor også allerede samtaler mellem Byforeningen og flere af de lokale politikere, der heldigvis viste både forståelse og interesse for projektet. Altid godt med en god start, og tak for det.

Freia Dam og Lars Le Dous medlemmer af byforeningen er nogle af initiativtagerne.

Nogle af de gule sedler med forslag til aktiviteter.

Foreningshuset var brugerstyret

Fra 1976 har gården tjent som kultur- og foreningshus, og frem til nogle år før Corona nedlukningen holdt 17 foreninger til i huset, og der var jævnligt arrangementer ligesom private kunne leje sig ind, når der f.eks. skulle fejre runde fødselsdage og sølvbryllupper. Men aktiviteterne var for nedadgående og den oprindelige gejst var dalende, hvorfor initiativforeningen ”Foreningen Egegården” nedlagde sig selv for en halv snes år siden. De manglede simpelt hen yngre kræfter.

Foreningshuset har i alle årene været brugerstyret med en bestyrelse, der består af repræsentanter for en del af de foreninger, der benytter gården samt en politisk valgt formand, der ofte har været formanden fra Byrådets Kulturudvalg.

Borger & Grundejerforeningen (omdøbt til Espergærde Byforening) har fra starten været repræsenteret i Styrelsen, hvor jeg sammen med Mogens Aarsleff Hansen i en del år var Byforeningens repræsentanter.  Blandt de andre foreninger der var fast knyttet til Egegaarden kan i flæng nævnes: Espergærde Frimærkeklub, Folkedanserforeningen, Egegårdens spillemænd, Dans & Syng dig glad, Espergærde Malergruppe og ikke mindst Espergærde Jazz Forening, der i mange år kunne fylde huset med glade toner og dansende espergensere. 

Nu da Flynderupgård ikke længere er et egnsmuseum kunne man også overveje, om man organisatorisk kunne skabe nogle bånd og synergieffekt mellem kommunens to ejendomme Egegaarden og Flynderupgård. Om Nyruphus også skal inddrages må fremtiden vise.

Egegaardens arkitektur og indretning.

Som der blev sagt ved borgermødet er rummene mørke og man skal over gårdspladsen for at kommer til toiletterne fra den store mødesal, ligesom møbler er meget institutionspræget.

Man bør derfor undersøge om man sætte to store glasdøre i portrummet, så man kan gå tørskoet mellem de to sidelænger, og et must må være at indkøbe nogle mere tidsvarende og kreative møbler.  

Uden at slå arkitekturen i stykker kan man forholdsvis nemt montere et par ekstra vinduer, ligesom alle vinduer indvendig bør males hvide (lyse), hvor de i dag står mørkebrune. Det samme gælder synlige spær og bjælker. Den elektriske belysning bør også suppleres.

Boligen i midterlængen står i dag tom og bør naturligvis inddrages som en del af foreningshuset med aktivitetsrum eller Café Egegaarden” lidt i stil med Nyruphus. Ja, mulighederne er mangfoldige. Det er bare at gribe dem og gå i gang.  

Egegaarden 1960 før de store egetræer ved porten blev plantet i 1976. Bagerst kan man ane den store lade, som kommunen lod forfalde, så den ikke stod til redning. Ærgerligt, for sikken et stort møde- og festlokale Espergærde hermed gik glip af.

Lidt historie

Egegården er en udflyttergård fra Tibberup landsby og kan dateres tilbage til 1790 i tiden kort efter stavnsbåndets ophævelse. Gården ligger helt op til ejerlavsgrænsen mellem Tibberup og Mørdrup,.

Gårdmand Anders Olsen var den første, der havde gården i fæste fra Krogerup Gods. I 1959 solgte Andrea Olsen (fjerde led efter Anders Olsen) gården incl. markerne til daværende Tikøb Kommune, hvorefter hele området blev bebygget med parcelhuse. Andrea fik dog lov at bo i midterlængen.

Men Tikøb kommune lod gården forfalde og lige efter kommunesammenlægningen i 1970 mellem Tikøb og Helsingør barslede kommunen med en nedrivningsplan, så der kunne opføres 5-6 parcelhuse i den store have.

Heldigvis ville nogle ildsjæle i området ikke miste den gamle gård incl. det grønne område, og samtidig havde de visioner nemlig, at gården skulle ombygges til et brugerstyret forenings- og medborgerhus. Politikerne stejlede!

Efter mange års kævl og ævl lykkedes det initiativtagerne med Hans Schultz Hansen og Per Ørting i spidsen at overbevise politikerne, således at foreningshuset i 1976 kunne åbne dørene. 

Og nu står vi så her i september 2021 og forsøger, om vi kan revitaliserer Egegaarden, så der igen kan være et idésted for foreningslivet, aktiviteter, musik og sang.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM