Velkommen til en bevarende lokalplan for det gamle Espergærde

Byrådet har langt om længe vedtaget at få udarbejdet den lokalplan for den gamle del af Espergærde, som Byforeningen i årevis har efterlyst.

Lokalplanen lægger op til en række bestemmelser om byggeri i denne del af Espergærde med sigte på at fastholde områdets særlige karakter.

En sådan lokalplan havde været godt at have haft for længe siden - også inden fx højhuset Gefion blev bygget. Men nu får vi en plan, som Helsingør kommune nu indbyder bidrag og synspunkter på fra borgerne. Forslag, ideer og bemærkninger mv. skal indsendes senest 12. maj 2021 til Bylab@helsingor.dk

Kommunen efterlyser synspunkter eller ønsker til planlægningen:

  • forslag til fysiske forhold, der ønskes beskyttet fremadrettet,
  • ønsker for udvikling af en konkret ejendom,
  • forslag til hvordan det sikres, at nye bygninger indgår i en god helhed i forhold til eksisterende bebyggelse og landskab, 
  • forslag til justering af lokalplanens afgrænsning.

Planen tænkes udformet i stil med en tilsvarende bevarende lokalplan, som findes for Snekkersten. Den kan findes på linket nedenfor.

Den bevarende lokalplan forventes vedtaget en gang i 2022 og vil forinden blive udsendt i offentlig høring.

Men nu og her gælder det om at få indsendt synspunkter til kommunen om hvad det er vigtigt at få med i en bevarende lokalplan for det gamle Espergærde.

Læs invitation til at indsende bemærkninger her:
https://www.helsingor.dk/demokrati/horinger-og-afgorelser/horinger/indkaldelse-af-bemaerkninger-ideer-og-forslag-til-en-bevarende-lokalplan-for-det-gamle-espergaerde/

Link til By-, Plan- og Miljøudvalgets beslutning om udarbejdelse af lokalplan:
https://dagsordener.helsingor.dk/vis?id=74fcd67c-dc11-46bd-b35d-ae6878d0fbd7&punktid=6c45615f-0db9-4e82-9110-6b7dccf74fde

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM