Bemærkninger: Ændring af Kommuneplan 2019

af Keld Olsen

Espergærde Byforenings bemærkninger til Helsingør kommunes ændring af Kommuneplan 2019 og ny lokalplan for Erhvervsområde Kvistgård Nord.

Espergærde Byforening udtaler sig sædvanligvis ikke om forslag til kommuneplan eller lokalplan udenfor Espergærde. Men den påtænkte ændring indeholder en bevarelse af Børnehuset Nyrup og etablering af lægehus på Hejreskovvej. Og med udbygningen af Espergærde må begge forventes at skulle benyttes i stadig højere grad af borgere bosiddende i Espergærde.

Det er ikke rimeligt, at børnehuset og lægehus kun vanskeligt kan nås af borgere fra Espergærde på anden måde end med bil. Det stemmer dårligt overens med Helsingør kommunes ambitioner om at fremme cyklismen.

Espergærde Byforening skal derfor foreslå følgende:

1. At der etableres cykelsti fra Grydemoseskolen/Rolighedsparken under motorvejen ad den eksisterende mudrede passage.

2. At der etableres cykelsti langs Kongevejen mellem Oldenvej og Kvistgård Stationsvej. Indtil cykelstien er etableret, bør der laves ”rumle-riller” mellem kørebane og den rabat, hvor cyklisterne kører.

3. At den tilladte hastighed for bilister på Kongevejen mellem F24-tanken og Kvistgård Stationsvej nedsættes betydeligt. Der bør samtidig iværksættes hastighedsdæmpende foranstaltninger på strækningen, så det føles naturligt for bilisterne at nedsætte hastigheden.

De foreslåede foranstaltninger vil tillige gøre det nemmere for beboere i Espergærde, som er ansat på virksomheder i Kvistgård, at benytte cykel som transportmiddel til arbejdet. Også dette vil være i overensstemmelse med Helsingør kommunes Cyklistplan 2020-2030.

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM