Nyhedsbrev fra Byforeningen - husk at betale kontingent!

Espergærde Byforening

Kære medlem af Espergærde Byforening

Kontingentet for 2022 er stadig kun 100 kr./år. Medlemskab af Facebook-gruppen ”Espergærde Byforening” støtter ikke Byforeningen økonomisk.

Indbetal  kontingentet for 2022 på reg. nr. 3183 konto 0008034559. Husk at skrive dit navn i emnefeltet.

Bevarende lokalplan

Første etape af den bevarende lokalplan for Espergærde øst for Kystbanen forventes vedtaget af Byrådet i juni. Du kan læse de høringssvar, som kommunen har modtaget, på https://helsingor.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/lokalplanid/366/25637

Byrådet har besluttet at udsætte anden og tredje etape (Skotterup og Gl. Strandvej/Tibberup), men disse forventes vedtaget i indeværende byrådsperiode; dvs. inden udgangen af 2025.

Egegården

Der arbejdes ihærdigt med at få lavet en aftale med Helsingør kommune, så aktive borgere kan få sat gang i Egegården til brug for kulturelle arrangementer.

Flere beboelsesbyggerier i Espergærde?

Byforeningen ønsker, at der skal være erhverv på de sidste erhvervsgrunde i Espergærdes industrikvarter, fordi kommunens næststørste by med snart 14.000 indbyggere ikke skal være en soveby; altså en by hvor alle skal pendle for at komme på arbejdet.

Borgmesteren mener vistnok det samme. Se debatten på https://byforening.dk/lokalplaner/beskatning-af-erhverv-og-om-boligbyggeri-i-espergaerde/

Trelleborg har fortrudt

Efter vedtagelse af lokalplan og nedrivning af nogle ejendomme, har Trelleborg – den måske største erhvervsvirksomhed i Helsingør kommune – besluttet alligevel ikke at flytte til Espergærde overfor Aa. Louis Poulsen Allé. Trelleborg har solgt grunden og umiddelbart går Espergærde glip af mange arbejdspladser.

Til gengæld åbner salget for, at det kan blive muligt med en tunnel under lokalbanen fra Bybjergvej til Mørdrupvej; det er den bedste løsning på trafikproblemerne, som kun kan forventes forværret med de mange nye boligbyggerier i Espergærdes industrikvarter.

Spildevand i Øresund

Forsyning Helsingør har udarbejdet en masterplan for løsning af spildevandsproblemerne i Espergærde over 15-40 år? Læs selv planen på:

https://www.fh.dk/sites/www.fh.dk/files/media/document/Masterplan%20for%20spildevand%20og%20regnvand%20i%20Espergærde.pdf

Fjernvarme

I Forsyning Helsingørs planer for udbygning af fjernvarmesystemet kan du orientere dig om, hvornår der ventes at blive mulighed for fjernvarme i dit kvarter.

https://www.fh.dk/varme/planer-for-fjernvarme

Legeplads i Egebæksvang skov?

I 2020 søgte Byforeningen om kommunens Byrumsmidler 2021 til at forbedre legepladsen ved skovløberhuset i Egebæksvang skov. Naturstyrelsen, som administrerer skoven, ville hellere have en naturlegeplads længere inde i skoven. Det arbejdes der fortsat på.

Imens har Byforeningen bekostet en nødvendig reparation af de nuværende legeredskaber.

De fire kommunale strandgrunde og Skolestranden

Der arbejdes stadig på at få sat bænke op på de fire kommunale strandgrunde mellem Espergærde Strand og Skolestranden. En skiltning, som fortæller, at strandgrundene er offentlige og frit kan benyttes, skulle være på vej.

Der er stadig dialog med kommunen om legepladsredskaber på Skolestranden.

Trafik mm.

I 2022 vil der blive lavet lyskryds i krydset Mørdrupvej/Hovvej.

Byrådet har også vedtaget, at der skal laves en byport på Mørdrupvej; måske det vil medvirke til, at hastigheden ind i Espergærde nedsættes.

Grundlovsmøde

Sær x i kalenderen for grundlovsmødet på Flynderupgård, hvor Espergærde Byforening er medarrangør.

Årsmøde 2022
https://byforening.dk/aarsmoede/referat-af-byforeningens-aarsmoede-31-marts-2022/

Vil din nabo også bidrage til Espergærde Byforenings gode arbejde, så tøv ikke med at fortælle om Byforeningen – www.byforening.dk - , at kontingentet pt. kun er 100 kr./år, og at medlemskab af Facebook-gruppen ”Espergærde Byforening” ikke er et medlemskab af foreningen.

Ønsker naboen medlemskab skriver naboen navn, adresse i mail til kasserer Lisbeth Thye og indbetaler kontingentet til reg. 3183 konto 0008034559.

Ønsker du at være aktiv i Espergærde Byforening eller i enkelte sager, er du meget velkommen til at henvende dig til formanden på tlf. 20485306 eller mail keld3060@gmail.com.

Espergærde, den 5. maj 2022

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM