Denne artikel er en del af vores arkiv, hvilket betyder at artiklen ikke længere opdateres. Du er dog mere end velkommen til at læse den alligevel

B&G har underskud af de 30-45 årige

Byforeningen har underskud af de 30-45 årige. Undersøgelse viser, at mange yngre har et forbavsende ringe kendskab til det område, de bor i, ligesom de sjældent deltager i beboerforeninger eller lokale Borgerforeninger som B&G.

Oftest oplyser denne aldersgruppe, at de ikke har tid. Argumentet passer bare ikke, da flere undersøgelser viser, at denne gruppe dagligt bruger adskillige timer på trivielle tv-serier og ensomt computer spil.

Problemet er nok snarere, at de tror, at sådanne foreninger er lidt gammeldags og støvede og fællesskabet foregår under stor alvor. Intet er dog mere forkert og slet ikke, når vi taler om vores egen forening B&G.

Måske tror aldersgruppen også, at det ikke nytter at bruge tid på lokalt arbejde, da de politiske partier jo alligevel bestemmer. Også dette er forkert, da B&G i princippet fungerer som en græsrodsgruppe (borgerforening), der arbejder med etiske holdninger og dermed på sigt påvirker beslutningstagerne.

Vores medlemmer kender naturligvis foreningens arbejdsopgaver, men for andre, der måtte læse dette indlæg skal orienteres lidt om vores virke.
 
En gang årligt afholdes generalforsamling, hvor alle også ikke medlemmer er velkomne. Ved mødet holder en udefra ofte et oplæg om nogle aktuelle emner.

Bestyrelsesmøderne afholdes 8-10 om året, hvor også suppleanter deltager. Ved møderne udveksles jokes og samtaler om alt mellem himmel og jord. Fokus er dog på den førte kommunalpolitik, områdets kendisser incl. de lidt mindre kendte og i hvilken retning vores område (Espergærde & Snekkersten) bør udvikles. Dette udmønter vi i læserbreve, artikler i Borgerbladet og på vores hjemmeside.

Læser man et par årgange af Borgerbladet eller klikker ind på www.borger-foreningen.dk ser man hurtigt, at vi har kommenteret de fleste af områdets lokalplaner. Det skal tilføjes, at vi ikke kritiserer for kritikkens skyld, men altid supplerer vores bemærkninger med forslag til forbedringer, da en del byrådsmedlemmer i sagens natur ikke kan have den fornødne lokale og planmæssige indsigt.

Foreningen arbejder også med forslag til generelle forbedringer af området. Her skal blot nævnes vores forslag om etablering af en Bypark på Cirkuspladsen, der efterfølgende er optaget som en del af den vedtagne kommuneplan. Ligeledes er vi kommet med forslag til et bytorv ved Mødrupvejens udmunding i Strandvejen samt en pladsdannelse ved hovedindgangen til Egebæksvang Skov, forbedringer af kommunens strande, området ved Flynderupgård og ved centerområdet.

B&G arbejder også sammen med andre foreninger. Blandt andet kan nævnes vores samarbejde for at forhindre ødelæggelser ved Rostgaards Kilde, Tibberup Mølle og den gamle Stationsbygning i Espergærde. For de 2 sidste eksempler skete dette med stor succes.

Espergærdes største fest, nemlig festlighederne og Sankt Hans bålet på Kirkestranden ved Espergærde Havn står B&G også for. Foreningen afholder alle udgifterne og har hvert år et betragteligt underskud. Af samme årsag drøftes jævnligt, om vi skal stoppe Sankt Hans bålet, men vælger så alligevel at fortsætte, da Espergærde uden det årlige store bål og musik på Kirkestranden ville blive et for stort tab.

Ovenstående udpluk af aktiviteter er til glæde for ALLE og ikke mindst de yngre generationer, hvorfor det kan undre, at netop denne veluddannede gruppe finder en Borger- og Grundejerforening støvet og lidt gammeldags. Ja en 35 årig fortalte mig, at bare navnet var usexet.

Ja, navnet er ikke sexet, men vi har ikke kunnet finde et bedre navn til den 104 år gamle forening, der i øvrigt undervejs har skiftet navn et par gange. Vi er dog stadig åbne for et navneskift, hvis det både kan signalere modernitet og indhold. Forslag modtages gerne.

Vi modtager også gerne forslag (også de mere provokerende) til aktiviteter, der kan tiltrække også yngre mennesker og samtidig være til gavn for byen og dens nuværende og fremtidige beboere.

Konklusion: Vær kreativ og fremsynet og deltag i den lokale debat, og hvis du ikke allerede er medlem, så bliv medlem af en aktiv Borgerforening for dit lokalområde i Espergærde og Snekkersten.
 

Vil du have indflydelse?

Hvis du også gerne vil være med til at skabe en bedre by i fremtiden, så er det aldrig for sent at melde sig ind i byforeningen!
BLIV MEDLEM